پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

13 ـ دروغ و دشنام و فخر کردن حرام ← → 11 ـ نگاه کردن در آینه

12 ـ پوشیدن چکمه و جوراب برای مرد

مسأله 248 : برای مرد محرم حرام است چیزی بپوشد که تمام روی پای او را بپوشاند ، مانند جوراب و چکمه ، مگر در حال ناچاری ، مثل اینکه نعلین و یا مانند آن برای او فراهم نشود و ناچار شود چکمه بپوشد ، که در این صورت جایز است ، ولی بنابر احتیاط باید روی آن را پاره و دو قسمت کند و بعداً بپوشد .
بلی جایز است چیزی بپوشد که قسمتی از روی پا را می پوشاند ، همچنان که جایز است همه روی آن را بدون پوشیدن چیزی بپوشاند ، مثل اینکه یک طرف رداء خود را بر آن در حال نشستن بیندازد .
و در پوشیدن چکمه و مانند آن کفاره ای واجب نیست ، ولی بنابر احتیاط اگر عمداً جوراب یا مانند آن را بپوشد ، باید یک گوسفند کفاره بدهد .
و برای زن پوشیدن چکمه و جوراب ، و مانند اینها از چیزهائی که همه روی پا را میپوشاند ، اشکالی ندارد .
13 ـ دروغ و دشنام و فخر کردن حرام ← → 11 ـ نگاه کردن در آینه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français