پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

12 ـ پوشیدن چکمه و جوراب برای مرد ← → 10 ـ سرمه کشیدن

11 ـ نگاه کردن در آینه

مسأله 247 : برای محرم جایز نیست که در آینه برای زینت نگاه کند ، ولی اگر برای مقصود دیگری باشد اشکالی ندارد ، و مقصود دیگر مثل اینکه برای مداوای زخم صورت ، یا آگاه شدن از وجود چیزیکه مانع از رسیدن آب است بصورت ، یا نگاه کردن راننده ماشین در آن ، جهت دیدن ماشینهائی که در پشت سرش قرار دارند ، و مانند اینها ، به آینه نگاه کند ، و ممکنست که اجسام صیقلی دیگری که خاصیت آینه را داشته باشند به آینه ملحق شوند .
و مستحب است محرم که در آینه برای زینت نگاه کرده است ، تلبیه بگوید .
و امّا نگاه کردن به اشیاء با کمک عینک طبّی اشکالی ندارد ، بلی در صورتی که عینک زدن عرفاً زینت باشد احوط پرهیز از آن است .
12 ـ پوشیدن چکمه و جوراب برای مرد ← → 10 ـ سرمه کشیدن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français