پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

6 ـ انجام کاری به قصد بیرون آمدن منی (استمناء) ← → 4 ـ لمس زن

5 ـ نگاه کردن به زن و بازی شهوت انگیز با او

مسأله 229 : برای محرم جایز نیست که با زن خود بازی شهوت انگیز نماید ، و اگر این کار را کرد منی از او بیرون آمد ، باید یک شتر کفاره بدهد ، و در صورت نداشتن باید یک گوسفند کفاره بدهد ، و در صورتی که نگاه کردن محرم به زنش از روی شهوت موجب بیرون آمدن منی از او باشد ، باید از آن پرهیز کند ، بلکه احوط و اولی آنست که از آن پرهیز کند اگر چه موجب بیرون آمدن منی نباشد .
و چنانچه از روی شهوت به زنش نگاه کرد و منی از او بیرون آمد ، بنابر احتیاط باید یک شتر کفاره بدهد ، و امّا اگر منی بیرون نیامد و یا بدون شهوت به او نگاه کرد و منی بیرون آمد ، کفاره واجب نیست .
مسأله 230 : اگر محرم به غیر زن خود نگاه کند نگاهی که بر او جایز نیست پس اگر منی از او بیرون نیامد ، کفاره ای بر او واجب نخواهد بود ، و اگر بیرون آمد ، باید کفاره بدهد ، و احتیاط این است که اگر وضع مالی و دارائی اش خوب باشد یک شتر کفاره بدهد ، و اگر متوسّط باشد یک گاو کفاره بدهد ، و بنابر اظهر اگر فقیر باشد کافی است که یک گوسفند کفاره بدهد .
مسأله 231 : لذت بردن شخص محرم از زن خود به وسیله صحبت کردن و همنشین شدن و مانند آن است ، اگرچه احتیاط در این است که محرم هر گونه لذت بردن از زن خود را ترک کند .
6 ـ انجام کاری به قصد بیرون آمدن منی (استمناء) ← → 4 ـ لمس زن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français