پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

کیفیت احرام ← → احکام میقاتها

تروک احرام

در گذشته گفته شد : که احرام بدون تلبیه یا آنچه که در حکم آن است منعقد نخواهد شد ، هر چند نیّت احرام حاصل شده باشد و هر گاه مکلف احرام بست ، بیست و پنج چیز بر او حرام می شود که آنها را تروک احرام مینامند ، و ذیلاً بیان میشوند :

شکار حیوان صحرایی .

نزدیکی با زن .

بوسیدن زن .

دست زدن به زن .

نگاه کردن و بازی شهوت آمیز نمودن با زن .

استمناء . ( معنای آن خواهد آمد ) .

7 ـ
عقد ازدواج .

8 ـ
استعمال بوی خوش .

پوشیدن لباس دوخته و آنچه در حکم آن است برای مرد .

10 ـ
سرمه کشیدن .

11 ـ
نگاه کردن در آیینه .

12 ـ
پوشیدن چکمه و جوراب برای مرد .

13 ـ
دروغ گفتن و دشنام دادن و فخر فروختنی که مستلزم اهانت مؤمنی باشد .

14 ـ
مجادله ( بگو مگو کردن ) .

15 ـ
گشتن شپش و مانند آن از موذیات بدن .

16 ـ
زینت کردن .

17 ـ
روغنمالی بدن .

18 ـ
کندن موی بدن .

19 ـ
پوشاندن سر برای مرد ، و فرو رفتن در آب حتی برای زن .

20 ـ
پوشانیدن رو برای زن .

21 ـ
زیر سایه رفتن برای مرد .

22 ـ
خارج نمودن خون از بدن .

23 ـ
ناخن گرفتن .

24 ـ
دندان کشیدن بنابر قولی .

25 ـ
همراه داشتن سلاح .
و تفصیل این امور در مسائل ذیل بیان خواهد شد .
کیفیت احرام ← → احکام میقاتها
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français