پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

میقاتهای احرام ← → حج افراد

حج قران

مسأله161 : حج قران با حج افراد در تمام جهات با هم متحد و یکسانند ، مگر آنکه در حج قران هنگام احرام باید مکلف قربانی را همراه داشته باشد ، و بدین جهت قربانی کردن بر او واجب می شود . و احرام در این قسمت از حج همانطور که با تلبیه گفتن محقق می شود با اشعار ( علامت گذاشتن ) یا تقلید ( چیزی به گردن حیوان آویختن ) نیز محقق می شود . ( و معنای اشعار و تقلید در مسأله (182) خواهد آمد ) . و هر گاه برای حج قران احرام ببندد جایز نیست به حج تمتع عدول نماید .
میقاتهای احرام ← → حج افراد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français