پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

مستحبات منی ← → مستحبات سر تراشیدن

مستحبات طواف حج و سعی

آنچه که از مستحبات برای طواف و نماز آن و سعی ذکر شد، مشترک بین حج و عمره است.
و مستحب است طواف حج در روز عید قربان به جا آورده شود، و هر گاه بر در مسجد ایستاد این دعا را بخواند:
» اللهم انی علی نسکک و سلمنی له و سلمه لی، اسالک مسأله العلیل الذلیل المعترف بذنبه، ان تغفر لی ذنوبی، و ان ترجعنی بحاجتی، اللهم انی عبدک، و البلد بلدک، و البیت بیتک، جئت اطلب رحمتک و أؤم طاعتک، متبعا لامرک، راضیا بقدرک، اسالک مسأله المضطر الیک، المطیع لامرک، المشفق من عذابک، الخائف لعقوبتک، ان تبلغنی عفوک، و تجیرنی من النار برحمتک«.
پس به نزد حجر الاسود بیاید و استلام و بوسه نماید آن را، و اگر بوسیدن ممکن نشد، دست خود را بر حجر بمالد و آن را ببوسد، و اگر آن هم ممکن نشد مقابل حجر ایستاده و تکبیر بگوید، و بگوید مانند آنچه می گفت در حین طواف هنگام ورود به مکه، و ذکر آن در صفحه (338) گذشت.
مستحبات منی ← → مستحبات سر تراشیدن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français