پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

مستحبات وقوف در عرفات ← → مستحبات سعی

مستحبات احرام تا وقوف در عرفات

مستحباتی که برای احرام ذکر نخمودیم، هم در احرام حج عمره مستحب است، و هم در احرام. پس اگر برای حج محرم شد، و از مکه بیرون رفت در راه تلبیه را بگوید بدون اینکه صدای خود را بلند کند تا اینکه برا ابطح مشرف شود، آنگاه به آواز بلند تلبیه بگوید، و چون متوجه منی شود بگوید:
»اللهم ایاک ارجو، و ایاک ادعو، فبلغنی أملی، و أصلح لی عملی «.
سپس می رود بطرف منی با آرامش و وقار در حالی که مشغول به ذکر حق تعالی باشد، و چون به منی رسید بگوید:
»الحمد لله الذی اقدمنیها صالحا فی عافیه و بلغنی هذا المکان «.
پس بگوید:
»اللهم و هذه منی، و هی مما مننت به علی اولیائک من المناسک، فاسالک ان تصلی علی محمد و آل محمد، و ان تمن علی فیها بما مننت علی اولیائک و اهل طاعتک، فانما انا عبدک و فی قبضتک «.
و مستحب است شب عرفه را در منی بوده9 و به طاعت الهی مشغول باشد، و بهتر آن است عبادات و خصوصا نمازها را در مسجد خیف به جا آورد، و چون نماز صبح را بخواند تا طلوع آفقتاب تعقیب گفته، پس به عرفات روانه شود، و اگر خواسته باشد قبل از طلوع آفتاب از منی خارج شود مانعی ندارد.
و چون به عرفات متوجه شود این دعا را بخواند:
اللهم الیک صمدت، و ایاک اعتمدت، و وجهک اردت، فاسالک ان تبارک لی فی رحلتی، و ان تقضی لی حاجتی، و ان تجعلنی ممن تباهی بالیوم من هو افضل.
سپس تلبیه بگوید تا رسیدن به عرفات.
مستحبات وقوف در عرفات ← → مستحبات سعی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français