پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

مستحبات دخول مکه مکرمه و مسجد الحرام ← → مکروهات احرام

مستحبات دخول حرم

هنگام دخول حرم چند چیز مستحب است:
همین که حاجی به حرم رسید پیاده شده و بجهت دخول حرم غسل نماید.
از برای تواضع و فروتنی نسبت به حضرت حق جلّ و علا، هنگام دخول حرم پا برهنه شده و نعلین خود را در دست گرفته داخل حرم شود.
وقت دخول حرم این دعا را بخواند:
»اللهم انک قلت فی کتابک المنزل، و قولک الحق: (و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا، و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق) اللهم و انی ارجو ان اکون ممن اجاب دعوتک، و قد جئت من شقه بعیده و فج عمیق سامعا لندائک و مستجیبا لک مطیعا لامرک و کل ذلک بفضلک علی و احسانک الی، فلک الحمد علی ماوفقتنی له ابتغی بذلک الزلفه عندک، و القربه الیک و المنزله لدیک، و المغفره لذنوبی، و التوبه علی منها بمنک، اللهم صل علی محمد و آل محمد و حرم بدنی علی النار، و آمنی من عذابک و عقابک برحمتک یا ارحم الراحمین«.
وقت دخول حرم مقداری گیاه » اذخر« بجود.
مستحبات دخول مکه مکرمه و مسجد الحرام ← → مکروهات احرام
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français