پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

مستحبات دخول حرم ← → مستحبات احرام

مکروهات احرام

در احرام چند چیز مکروه است:
احرام در جامه سیاه، بلکه احوط ترک آن است، و افضل احرام در جامه سفید است.
خوابیدن محرم در رخت و بالش زرد رنگ.
احرام بستن در جامه چرکین، و اگر جامه در حال احرام چرک شود بهتر آن است که مکلف مادامی که در حال احرام است آنرا نشوید ولی تعویض آن اشکالی ندارد.
احرام بستن در جامه نقشه دار و مانند آن.
استعمال حنا پیش از احرام در صورتی که اثر آن تا حال احرام باقی بماند.
حمام رفتن، و اولی بلکه احوط آن است که محرم بدن خود را نساید.
لبیک گفتن محرم در جواب کسیکه او را صدا نماید، بلکه احوط ترک آن است.
مستحبات دخول حرم ← → مستحبات احرام
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français