پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

وقوف در عرفات ← → کوتاه کردن موی سر یا ریش یا شارب (تقصیر)

احرام حج

در مسأله ( 149 ) بیان کردیم که واجبات حج سیزده چیز است ، و در آنجا بطور اجمال ذکر شدند ، و اینک شرح و تفصیل آنها :
اوّل : احرام است ، و بهترین وقت بستن آن ظهر روز هشتم ذی الحجّة است ، و برای اشخاص پیر و مریض که از فشار جمعیّت بترسند ، جایز است قبل از آن وقت نیز احرام ببندند و قبل از دیگران از مکه خارج شوند ، و همچنین جایز است برای کسی که شرعاً میتواند طواف حج را قبل از وقوف در عرفات و مشعر انجام دهد ، و مانند زنی که ترس از پیش آمدن عادت ماهانه دارد ، آن را بر وقت یاد شده تقدیم کند .
و در مسائل گذشته بیان نمودیم کسی که از عمره تمتع فارغ شده و در بیرون مکّه کاری دارد میتواند در هر وقتی احرام حج را ببندد و جهت انجام کارش از مکّه بیرون رود .
و در غیر این موارد نیز بنابر اظهر جایز است احرام حج را سه روز بلکه بیشتر پیش از وقت یاد شده ببندند .
مسأله 358 : همچنان که برای کسی که مشغول عمره تمتع است جایز نیست قبل از کوتاه نمودن موی خود احرام حج را ببندد ، برای کسی که مشغول حج است نیز جایز نیست احرا عمره مفرده را قبل از بیرون رفتن کامل از احرام حج ببندد ، و بنابر احتیاط اگرچه جز طواف نساء چیز دیگری از اعمال حج باقی نمانده باشد ، باز هم جایز نیست احرام عمره مفرده را ببندد .
مسأله 359 : کسی که میتواند تمام وقت وقوف اختیاری روز عرفه را در عرفات درک کند ، جایز نیست احرام را آنقدر تاخیر اندازد که وقوف در تمام وقت ذکر شده را درک نکند .
مسأله 360 : فرقی بین احرام حج و عمره در کیفیّت و واجبات و محرّمات وجود ندارد ، و تنها اختلاف بین آنها در نیّت است .
مسأله 361 : همچنان که در مسائل میقاتها بیان نمودیم جای احرام بستن حج مکّه مکرمّه است ، و بهترین جای آن مسجد الحرام است ، و مستحب است آن را پس از خواندن دو رکعت نماز در مقام حضرت إبراهیم و یا در حجر حضرت إسماعیل ( علیهما السلام ) ببندند .
مسأله 362 : کسی که احرام را به علت فراموشی و یا ندانستن حکم شرعی تا پس از بیرون رفتن از مکّه ، نبندد و سپس یادش بیاید و یا حکم را بفهمد ، واجب است ـ اگرچه از عرفات ـ به مکّه بر گردد ، و از آنجا احرام ببندد ، و اگر نتواند بر گردد ، به علت کمبود وقت و یا به علت دیگری ، از همان جائی که هست احرام ببندد .
و همچنین است اگر پس از وقوف در عرفات یادش بیاید و یا حکم را بفهمد ، اگرچه نتواند به مکّه برگردد و از آنجا احرام ببندد.
و در صورتی که یادش نیاید و یا حکم را نداند تا بعد از فارغ شدن از اعمال حج ، حجش صحیح است .
مسأله 363 : کسیکه احرام را عمداً و با دانستن وجوب آن نبندد ، تا زمانیکه تمام وقت وقوف در عرفات به علت نبستن احرام بگذرد ، حجش باطل میشود ، و در صورتی که احرام ببندد و خود را به مقدار رکن از واجب وقوف در عرفات برساند ، حجش صحیح است ، اگرچه گناهکار است .
مسأله 364 : احتیاط این است که کسی که احرام حج تمتع بسته است قبل از بیرون رفتن برای عرفات طواف مستحبی انجام ندهد ، و اگر طواف نمود بنابر احوط و اولی تلبیه را از نو بگوید .
وقوف در عرفات ← → کوتاه کردن موی سر یا ریش یا شارب (تقصیر)
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français