پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

احکام سعی ← → نماز طواف

سعی بین صفا و مروه

و آن واجب چهارم از واجبات عمره تمتع است ، و قصد قربت و اخلاص در آن معتبر است . و امّا ستر عورت و طهارت از حدث و نجاست در آن معتبر نیست ، ولی أولی آن است که طهارت در آن رعایت و منظور شود .
مسأله 333 : سعی را باید بعد از طواف و نماز آن بجا آورد ، پس اگر آن را بر یکی از این دو مقدّم بدارد ، باید آن را دوباره پس از آن دو بجا آورد ، و در مسائل گذشته حکم کسی که طواف را فراموش کرده و بعد از سعی بیادش آمده بیان نمودیم .
مسأله 334 : محرم باید در نیّت سعی مشخص کند که آیا برای عمره است یا حج .
مسأله 335 : سعی هفت شوط است ، و شوط اوّل آن از صفا شروع میشود و به مروه خاتمه پیدا میکند ، و شوط دوّم برعکس اوّل است ، و سوّم مثل اوّل است ، و بهمین صورت ادامه پیدا میکند تا اینکه سعی در شوط هفتم به مروه تمام شود . و در هر شوط از سعی واجب است همه فاصله موجود بین دو کوه پیموده شود ، ولی رفتن بالای آن دو واجب نیست ، اگر چه اولی و احوط است .
و احوط این است که فاصله مذکور دقیقاً همه آن پیموده شود ، یعنی اینکه شوط اوّل را ـ مثلاً ـ از اوّلین جزء کوه صفا آغاز کند و حرکت کند تا برسد به اوّلین جزء کوه مروه و بهمین ترتیب بقیه شوطها را انجام دهد .
مسأله 336 : اگر شوط اوّل را از مروه آغاز کرد ، باید آنچه را که انجام داده ملغی کند ـ اگرچه اشتباهاً صورت گرفته باشد ـ و از نو از صفا شروع کند .
مسأله 337 : لازم نیست پیاده سعی کند ، بلکه جایز است سواره ـ بر حیوان یا غیر آن ـ انجام دهد ، ولی پیاده سعی نمودن افضل است .
مسأله 338 : در سعی معتبر است رفت و آمد بین صفا و مروه از راه متعارف موجود بین آن دو انجام شود ، بنابر این کفایت نمیکند که رفت یا برگشت را از راه مسجد الحرام یا جای دیگری انجام دهد آری لازم نیست مسیر حرکت خط مستقیم باشد .
مسأله 339 : در وقتی که بطرف مروه میرود باید آن را استقبال کند ، و همچنین در وقت برگشتن از مروه باید صفا را استقبال کند ، بنابر این اگر در حالیکه پشتش به طرف آن است بطرف مروه یا صفا حرکت نماید ، کفایت نمیکند اما اگر صورت را به طرف راست یا چپ یا پشت بگرداند اشکالی ندارد ، چه در رفتن یا برگشتن .
مسأله 340 : احتیاط این است که به طوری سعی انجام شود که عرف آن را پی در پی و عمل یگانه بداند ، همچنان که در طواف هم معتبر بود ، آری نشستن در حین سعی بالای کوه صفا و یا مروه و یا در وسط راه جهت استراحت کردن اشکالی ندارد ، اگرچه احوط ترک نشستن در وسط راه است ، مگر برای کسی که خسته شده باشد .
همچنان که قطع آن برای درک وقت فضیلت نماز واجب ، و ادامه دادن آن پس از نماز از جائی که قطع کرده ، اشکالی ندارد .
و قطع سعی جهت انجام کاری بلکه حتی اگر برای انجام کاری نباشد جایز است ، ولی در صورتی که پی در پی بودن عرفی آن بهم خورد احتیاط این است که آن را به اتمام برساند سپس آن را دوباره انجام دهد .
احکام سعی ← → نماز طواف
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français