پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

قطع طواف و کم بودن شوطهای آن ← → واجبات طواف

خارج شدن از محدوده طواف

مسأله 304 : اگر طواف کننده از جایگاه طواف بیرون رود و وارد کعبه شود طواف باطل ، و لازم است آن را دوباره انجام دهد ، و در صورتی که بیرون رفتن بعد از گذشتن از نیمه طواف باشد ، اولی این است که طواف را تمام کند و سپس آن را دوباره انجام دهد .
مسأله 305 : اگر از محدوده طواف به طرف شاذروان رود ، یعنی اینکه بالای شاذروان قرار گیرد ، به همان مقدار که بیرون رفته طواف باطل است ، و باید همان مقدار را جبران نماید ، و احوط و اولی این است که طواف را پس از جبران و اتمام دوباره بجا آورد .
همچنان که احوط و اولی این است که طواف کننده دست خود را بطرف دیوار کعبه دراز نکند .
مسأله 306 : اگر طواف کننده در حجر اسماعیل ( علیه السلام ) از یک دهانه آن وارد و از دهانه دیگر بیرون رود ، در این صورت ـ هر چند به علت نا آگاهی یا فراموشی
باشد ـ شوطی که این عمل در آن انجام گرفته باطل است ، و باید آن را دوباره انجام
دهد ـ ، و احوط و اولی این است که طواف را پس از اتمام اعاده نماید و بنابر احتیاط اگر طواف کننده بالای دیوار حجر طواف کند ، همان حکم را دارد ، و احوط و اولی اینست که طواف کننده دستش را بالای دیوار حجر قرار ندهد .
قطع طواف و کم بودن شوطهای آن ← → واجبات طواف
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français