پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

طواف ← → جای کشتن گوسفند و گاو و شتر کفاره

مصرف کفارات

کفاراتی که بر محرم واجب شده باید آنها را به قفراء و مستمندان صدقه بدهد ، و احتیاط این است که خود کفاره دهنده از آن نخورد ، و اگر خورد احتیاط این است که قیمت مقداری را که خورده به فقراء صدقه بدهد .
طواف ← → جای کشتن گوسفند و گاو و شتر کفاره
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français