پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

مصرف کفارات ← → حدود حرم مکّه و مدینه

جای کشتن گوسفند و گاو و شتر کفاره

مسأله 283 : جای کشتن کفاره واجب شده به علت شکار ، در عمره مفرده مکّه مکرّمه میباشد ، و جای کفاره واجب شده به علت شکار در احرام حج یا عمره تمتع منی میباشد ، و همچنین است بنابر احتیاط کفاره واجب شده به علت سایر محرمات احرام غیر شکار .
مسأله 284 : اگر کفاره ای بر محرم به علت شکار یا غیر آن واجب شد ، و آن را در مکّه یا منی به جهت عذری یا بدون عذر نکشت تا اینکه از این دو جا برگشت بطرف مقصد خود ، بنابر اظهر جایز است آن را در هر جا بخواهد بکشد .
مصرف کفارات ← → حدود حرم مکّه و مدینه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français