پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

23 ـ ناخن گرفتن ← → 21 ـ سایه قرار دادن مرد بالای سر خود

22 ـ بیرون آوردن خون از بدن

بنابر احتیاط برای محرم جایز نیست خون از بدن خود خارج کند ، خواه با رگ زن و یا حجامت و یا کندن دندان و یا خاراندن بدن و یا مانند آن باشد ، مگر در حال ضرورت .
بلی جایز است از مسواک استفاده کند اگرچه مستلزم خون آمدن باشد ، و در صورتی که بدون ضرورت خون از بدن خود خارج کند ، کفاره آن بنابر احوط و اولی یک گوسفند است.
23 ـ ناخن گرفتن ← → 21 ـ سایه قرار دادن مرد بالای سر خود
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français