پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

20 ـ پوشاندن صورت برای زن ← → 18 ـ جدا نمودن مو از بدن

19 ـ پوشاندن سر برای مرد

مسأله 262 : برای مرد محرم جایز نیست تمام سر خود یا قسمتی از آن را با روسری و لباس و مانند اینها بپوشاند ، بلکه احتیاط این است که آن را با گل و علف و حمل کردن چیزی بر سر و مانند آن نیز نپوشاند .
آری گذاشتن بند مشگ آب بر سر وقت حمل مشک اشکالی ندارد ، و همچنین است بستن سر با دستمال و مانند آن به علت مرض ، مثل سر درد .
و مقصود از سر در اینجا جای طبیعی روئیدن مو است ، و اقرب این است که گوشها در احکام ذکر شده ملحق به سر هستند .
مسأله 263 : جایز است سر را با قسمتی از بدن مانند دست پوشاند ، ولی اولی ترک آن است .
مسأله 264 : برای محرم جایز نیست همه سر خود را در آب فرو برد ، بلکه بنابر احتیاط در غیر آب هم جایز نیست ، و ظاهر این است که در این حکم فرقی بین مرد و زن نیست ، و مقصود از سر در این جا همه آن قسمتی است که بالای گردن قرار گرفته .
مسأله 265 : اگر محرم سر خود را بپوشاند کفاره آن بنابر احتیاط یک گوسفند است ، و ظاهر این است که کفاره در مواردی که پوشاند سر جایز است ، و در مواردی که پوشاندن از روی ناچاری صورت میگردد ، واجب نیست .
20 ـ پوشاندن صورت برای زن ← → 18 ـ جدا نمودن مو از بدن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français