پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

15 ـ کشتن جانوران بدن ← → 13 ـ دروغ و دشنام و فخر کردن حرام

14 ـ جدال نمودن

مسأله250 : جدال کردن ( و آن کلامی است که مشتمل بر قسم خوردن به ذات اقدس الهی باشد برای اثبات یا نفی مطلبی ) ، بر محرم حرام است ، و اظهر این است که حرمت جدال اختصاص به این ندارد که برای قسم خوردن بگوید ( بله و الله ) و یا ( نه و الله ) ، بلکه هر قسمی که بخداوند بخورد جدال خواهد بود ، خواه با کلمه ( الله ) باشد یا نباشد ، و خواه در اوّل صیغه قسمت کلمه ( نه ) و یا کلمه ( بله ) باشد و یا نباشد ، و خواه قسم خوردن به زبان عربی یا به زبانهای دیگر باشد .
و امّا قسم خوردن به بقیه مقدّسات هیچ اثری ندارد ، تا چه رسد به مانند ( نه به جان مردم) و یا ( بله به جان خودم ) ، همچنان که قسم خوردنی که برای خبر دادن نباشد هیچ اثری ندارد ، مانند قسمت خوردن برای التماس چیزی از دیگری ، مثل این قسم ( تو را بخدا این را بمن بده ) ، و یا مانند قسم خوردن برای تاکید عزم و اراده خود که فلان کار را در آینده میکند و یا نمی کند ، مثل این قسم ( و الله این چیز را به تو خواهم داد ) .
و بعضی از فقهاء فرموده اند که : برای تحقق جدال در قسمت راست باید سه بار قسمت پشت سر هم تکرار شود ، و اگر نه ، جدال شرعاً محقق نمی شود ، و این فرمایش خالی از وجه نیست ، ولی احوط این استکه با یک بار هم محقق میشود ، و امّا در قسم دروغ اشکالی نیست که تکرار شدن آن در محقق شدن جدال لازم نیست .
مسأله251 : اگر ترک جدال موجب ضرر مکلف شود ، مانند اینکه موجب از بین رفتن حق باشد ، در این صورت جدال کردن جایز است .
مسأله252 : اگر جدال کننده سه بار پشت سر هم قسم راست بخورد ، باید یک گوسفند کفاره بدهد ، و در صورتی که قسمتهای پشت سر او بیش از سه بار باشد کفاره تکرار نمی شود .
بلی اگر بعد از سه بار یا بیشتر قسم ـ پشت سر هم ـ خوردن کفاره بدهد ، و یا سه بار پشت سر هم قسم بخورد و پس از فاصله دو باره سه بار یا بیشتر پشت سر هم قسم بخورد ، در این دو صورت باید یک کفاره دیگر بدهد .
و اگر یک بار قسم دروغ بخورد یک گوسفند باید کفاره بدهد ، و اگر دو بار قسم دروغ بخورد دو گوسفند و اگر سه بار قسم بخورد یک گاو باید کفاره بدهد ، و در صورتی که بیش از سه بار قسم دروغ بخورد و در میان قسم خوردنها کفاره نداده باشد کفاره تکرار نخواهد شد .
و اگر کفاره را داد و دوباره قسم دروغ خورد باید بترتیبی که گذشت کفاره بدهد .
و اگر دو بار قسم دروغ خورد آنگاه کفاره داد ، و سپس یک بار دیگر قسم دروغ خورد ، واجب است یک گوسفند کفاره بدهد نه گاو .
15 ـ کشتن جانوران بدن ← → 13 ـ دروغ و دشنام و فخر کردن حرام
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français