پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

10 ـ سرمه کشیدن ← → 8 ـ استفاده از بوی خوش

9 ـ پوشیدن لباس دوخته یا شبیه دوخته برای مرد

مساله 242 : برای محرم جایز نیست که جامه دکمه دار یا آنچه که فائده دکمه را داشته باشد بپوشد ، در صورتی که دکمه آن را ببندد ، و همچنین جایز نیست جامه ای بپوشد که مانند زره ، یقه و آستین داشته باشد و سر را از یقه و دستها را از آستین بیرون بیاورد ، و همچنین جایز نیست زیر شلواری و آنچه را که مانند آن عورتین را می پوشاند ـ مانند شلوار ـ بپوشد ، مگر این که ازار ـ لنگ ـ نداشته باشد که در این صورت پوشیدن آن جایز است ، و بنابر احتیاط واجب باید از پوشیدن لباسهای متعارف ، مانند پیراهن و قبا و لبّاده و پالتو و پیراهن عربی ، بپرهیزد ، هر چند آنها را مانند جامه دکمه دار وزره نپوشد.
بلی در حال اضطرار و ناچاری ، جایز است که پیراهن و یا مانند آن از روی دوش اندازد ، و قبا و مانند آن را وارونه بپوشد ، ولی دستهای خود را وارد آستین نکند ، و فرقی نیست در تمام آنچه که ذکر شد بین اینکه جامه دوخته باشد یا بافته شده یا نمدی و یا غیر آن .
و برای محرم جایز است که محفظه پولهایش را به کمر ببندد ، هر چند دوختنی باشد ، مانند همیان ( ظرفی که پول در آن گذاشته می شود به کمر بسته می شود ) و منطقه ( کمر بندی که برای منظورهای مختلف بسته می شود ) ، همچنان که جایز است برای محرم مبتلا به فتق در صورت نیاز به فتق بند ( نوعی کمر بند است که اشخاص مبتلا به فتق آن را جهت جلوگیری از فتق و یا پایین آمدن روده ها می پوشند ) از نوع دوخته آن استفاده کند .
و نیز برای محرم جایز است در حال خوابیدن و یا غیر آن ، اینکه بدن خود را ـ بجز سر ـ بالحاف و مانند آن از چیزهای دوخته شده بپوشاند .
مسأله 243 : احوط این است که محرم إزار ( لنگ ) خویش را بگردن خود بلکه مطلقاً ولو بعضی از آنرا ببعض دیگر گره نزند ، و چیزی مانند سوزن نیز در آن فرو نبرد ، و احوط این است که ردا را نیز گره نزند ، ولی فرو کردن سوزن و مانند آن در آن اشکالی ندارد .
مسأله 244 : پوشیدن لباس دوخته به هر کیفیتی که باشد برای زن اشکالی ندارد ، مگر دستکش که جایز نیست آن را بپوشاند .
مسأله 245 : هر گاه محرم لباسی را که پوشیدنش حرام است عمداً بپوشد واجب است ، یک گوسفند کفاره بدهد ، و بنابر احتیاط حتی اگر از روی ناچاری پوشیده باشد باید کفاره بدهد ، و در صورتی که چند بار بپوشد ، باید بتعداد بارهائی که پوشیده کفاره بدهد ، و همچنین است اگر در یک دفعه چند لباس با هم بپوشد ، مانند اینکه چند لباس را داخل یکدیگر کند و یکدفعه بپوشد ، در صورتی که انواع این لباسها مختلف باشد ، بلکه بنابر احتیاط حتی اگر از یک نوع باشد باید بتعداد لباسها کفاره بدهد
10 ـ سرمه کشیدن ← → 8 ـ استفاده از بوی خوش
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français