پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

9 ـ پوشیدن لباس دوخته یا شبیه دوخته برای مرد ← → 7 ـ عقد ازدواج

8 ـ استفاده از بوی خوش

مسأله 237 : استفاده محرم از بوی خوش حرام است ، چه به وسیله بوئیدن یا خوردن یا مالیدن یا رنگ کردن یا بخور دادن باشد ، و همچنین است پوشیدن لباسی که اثری از بوی خوش در آن مانده باشد ، و مراد از بوی خوش هر ماده ای است که به وسیله آن بدن یا لباس یا خوراک یا غیر اینها را خوشبو میکنند ، مثل مشک و عنبر و ورس و زعفران و مانند آن ، و بنابر اظهر محرم باید از تمام عطرهای متعارف ، مثل عطر گل محمدی ، یاس ورازقی ، و مانند آنها ، اجتناب کند .
ولی بر محرم واجب نیست که از بوئیدن ( خلوق کعبه ) اجتناب نماید ، و همچنین واجب نیست که از مالیده شدن آن به لباسها یا بدنش اجتناب نماید ، و در صورتی که به آنها مالیده شود ، وابج نیست آن را با شستن و مانند آن از بین ببرد ، و خلوق کعبه عطر خاصی بوده از زعفران و چیزهای دیگر گرفته می شده ، و در دورانهای گذشته کعبه را با آن خوشبو و معطّر می کرده اند .
مسأله 238 : بوئیدن گلها و سبزیهائی که بوی خوش دارند و مردم هم آنها را به همین خاطر تهیه میکنند برای محرم حرام است ، خواه از آنهائی باشد که عطر از آنها تهیه میکنند ، مانند یاسمین و گل محمّدی ، یا غیر آنها . بلی بنابر اظهر بوئیدن بعضی از اقسام سبزیهای صحرائی خود رو که بوی خوش دارند اشکالی ندارد ، مثل شیح و قیصوم و حزامی و إذخر و مانند آنها .
و امّا خوردن میوها و سبزیجات خوشبو ، مانند سیب و به و نعنا ، برای محرم اشکالی ندارد ، ولی احتیاط این است که در هنگام خوردن آنها را نبوید ، و همچنین بنابر اظهر خوردن روغنهای خوشبوئی که خوردنی باشند اشکالی ندارد ، در صورتی که عرفاً جزء عطرها به شمار نیایند ، ولی احتیاط این است که در هنگام خوردن آنها را نبوید .
مسأله 239 : برای محرم واجب نیست که هنگام سعی بین صفا و مروه در صورتی که عطر فروشی آن جا باشد ، بینی خود را از بوی خوش بگیرد ، ولی واجب است که در غیر این مورد ، بینی خود را از هر بوی خوشی بگیرد بلی بوئیدن خلوق کعبه همچنان که در مسأله ( 237 ) گذشت ، اشکالی ندارد .
مسأله 240 : هر گاه محرم عمداً مقداری از چیزهای خوشبو بخورد ، و یا چیزی بپوشد که اثر بوی خوش از سابق در آن مانده باشد ، بنابر احتیاط واجب باید یک گوسفند کفاره بدهد ، ولی در غیر این دو مورد در استفاده از بوی خوش کفاره واجب نیست ، هر چند احوط کفاره دادن است .
مسأله 241 : بر محرم حرام است که بینی خود را از بوی بد بگیرد ، بلی تند رفتن برای خلاصی از بوی بد اشکالی ندارد .
9 ـ پوشیدن لباس دوخته یا شبیه دوخته برای مرد ← → 7 ـ عقد ازدواج
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français