Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Sorular ve Cevaplar » TERİMLER

1 Soru: Abdest ne demektir?
Cevap: Abdest: Belli organları usûlüne göre yıkamak ve meshetmekten ibaret olan bir temizliktir, bir ibadet ve itaattir. Bir takım dinî görevleri yerine getirmek için abdest almak gerekir.
sistani.org/16605
2 Soru: Adalet ne demektir?
Cevap: Adalet: İnsanı, Allah'ın haram kıldığı şeyleri terk edip farz kıldığı şeyleri yapmaya sevk eden yerleşik içsel nitelik.
sistani.org/16606
3 Soru: Adil kime denir?
Cevap: Adil: Adalet niteliğine sahip olan kimse, adaletle davranan kimse.
sistani.org/16607
4 Soru: Ahdin manası nedir?
Cevap: Ahd: Bir işi üstlenip, söz vermek; iyi bir işi yapmak veya kötü bir işi terk etmek için belli kelimelerle yüce Allah ile ahitleşmek, yüce Allah'a söz vermek.
sistani.org/16608
5 Soru: Akitin manasını açıklar mısınız?
Cevap: Akit: Düğüm, bağlama; iki kişi veya taraf arasında bir iş konusunda icap ve kabulü okuyarak anlaşmaya varılıp taahhütte bulunulması; örneğin alım satım akdi, evlilik akdi.
sistani.org/16609
6 Soru: A’lem ne demektir?
Cevap: A'lem (en bilgili müçtehit): Allah'ın hükümlerini belirli kaynaklardan anlayıp çıkarmada kendi zamanında yaşayan müçtehitlerin hepsinden daha üstün olan kimse.
sistani.org/16610
7 Soru: Âmil kime denir?
Cevap: Âmil: Cüâle, müsakat vb. akitlerde işi yapmayı üstlenen kimse.
sistani.org/16611
8 Soru: Ariyetin manasını açıklar mısınız?
Cevap: Ariyet: Geçici olarak vadesiz verilen ödünç; bir malı bağışlamadan, faydalanması için başkasına vermek ve buna karşılık da ondan bir şey almamak.
sistani.org/16612
9 Soru: Avret yerleri ne demektir?
Cevap: Avret: Gizlenilmesi gerekli olan ayıp şey; kadın ve erkeğin cinsel organı.
sistani.org/16613
10 Soru: Âyat namazı ne zaman kılınmalıdır?
Cevap: Âyat Namazı: Deprem olduğu, ay ve güneşin tutulduğu vb. durumlarda kılınması gereken iki rekât namaz. (Bu namazın nasıl kılınacağı ve hangi durumlarda gerekli olduğuna dair 1490-1515 nolu hükümlere bakınız.)
sistani.org/16614
11 Soru: Aybaşı Hâli ne demektir?
Cevap: Aybaşı Hâli: Kadının her ay belirli günlerde özel nitelikli kan görme durumu.
sistani.org/16615
12 Soru: Az Su hangi sudur?
Cevap: Az Su: Yerden kaynamayan ve kür sudan az miktarda olan su.
sistani.org/16616
13 Soru: Bâin Talâk ne demektir?
Cevap: Bâin Talâk: Kocanın [iddet süresi dolmadan önce bile, ancak yeni bir nikâh ve mihr tayini ile boşadığı hanımına dönebileceği ve] hanımını boşadıktan sonra bir daha ona dönme hakkının olmadığı talâk. (Talâk hükümlerine bakınız.)
sistani.org/16617
14 Soru: Baliğin manası nedir?
Cevap: Baliğ: Belli bir çağa ulaşmak veya belli bir takım vasıflara sahip olmak sonucu dinî hükümlerden sorumlu tutulan erkek ve kız.
sistani.org/16618
15 Soru: Batılın fıkıhta manası nedir?
Cevap: Batıl: Rükünlerini veya şartlarını büsbütün veya kısmen kendisinde toplamayan herhangi geçersiz bir ibadet ve muameledir. Bir özür bulunmaksızın abdestsiz kılınan namaz veya faiz üzere yapılan anlaşma gibi.
sistani.org/16619
16 Soru: Birinci fecir ne demektir?
Cevap: Birinci Fecir: Sabah ezanına yakın ufkun doğusunda dikey şekilde görünen ağarmadır ki buna "fecr-i kâzib" de denir.
sistani.org/16620
17 Soru: Bulûğ ne demektir?
Cevap: Bulûğ: Belli bir çağa yetişmek ve belli bir takım vasıflara sahip olmak demektir. Belli bir yaşta bulunan ve belli vasıflara sahip olan kimseye "bâliğ" denir. Bâliğ olan kimse, artık dinî hükümlerden yükümlü tutulur. (Konuyla ilgili olarak 2252. hükme bakınız)
sistani.org/16621
18 Soru: Fıkıhta büyük hades ne demektir?
Cevap: Büyük Hades: Guslü gerektiren ihtilam, cinsel ilişki, hayız ve nifas hâlleri gibi şeyler.
sistani.org/16622
Yeni bir soru göndermek için buraya tıklayınız
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français