Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Sorular ve Cevaplar » TAKLİT

1 Soru: İnsan Usul-i dinde müçtehide taklit edebilir mi?
Cevap: Müslüman’ın Usûl-i Din (dinin temel inançları) hususundaki inancı basiret ve delile dayalı olmalıdır. Dinin temel inançlarında taklit edemez. Yani temel inançlarda başka birinin sözünü, o söylediği için kabul edemez.
sistani.org/16643
2 Soru: İnsan dinin zaruri hükümlerine nasıl amel etmelidir?
Cevap: İnsan dinin zarurî [=Müslümanların hepsinin kabullendiği tartışma götürmeyen kesin] hükümleri dışında ya müçtehit olup hükümleri delillerden çıkarabilmeli ya bir müçtehidi taklit etmeli; yani onun emirlerine göre hareket etmeli ya da üzerine düşen görevini yerine getirdiğinden emin olabilecek bir şekilde ihtiyat yoluyla amel etmelidir.
sistani.org/16644
3 Soru: Taklit edilecek müçtehit hangi şarlara sahip olmalıdır?
Cevap: Taklit edilecek müçtehit erkek, bulûğ çağına ermiş, akıllı, Şia-i İsna Aşeriyye (=İmamiyye Şiası), helâlzade, yaşayan ve adil olmalıdır.
sistani.org/16645
4 Soru: Bir müçtehidin adıl olduğunu nasıl anlayabiliriz?
Cevap: Bir müçtehidin adil olması demek; üzerine farz olan farizaları yerine getirip, ona haram olan şeylerden sakınan kimsedir. İnsanın görünüşte adil olması bunun belirtisidir; öyle ki onunla aynı yerde yaşayan halktan, komşularından veya onunla ilişkili olan kimselerden onu sorduklarında, iyi bir insan olduğunu tasdik ederler.
sistani.org/16646
5 Soru: İhtiyaç duyulan meselelerde müçtehitler arasında görüş farklılığı olursa ne yapmamız gerekir?
Cevap: İhtiyaç duyulan meselelerde müçtehitler arasında görüş farklılığı olduğu bilindiği takdirde, insanın taklit ettiği müçtehit a'lem olmalıdır. Yani Allah'ın hükümlerini anlamada kendi zamanının müçtehitlerinin hepsinden daha bilgili olmalıdır.
sistani.org/16647
6 Soru: Müçtehitler arasında en bilgininin kim olduğunu hangi yollarlar anlayabiliriz?
Cevap: Müçtehit ve müçtehitler arasında en bilgili olanını üç yolla tanımak mümkündür:
a) İnsanın kendisinin bu hususta kesin bilgi edinmesi; meselâ, kendisi ilim ehlinden olup müçtehidi ve müçtehitler arasında en bilgili olanı tanıma gücüne sahip birisi olması gibi.
b) Müçtehidi ve müçtehitler arasında en bilgili olanını tanıma gücüne sahip iki adil ve âlim şahıs, bir kimsenin müçtehit veya müçtehitler arasında en bilgili olduğunu tas-dik etmeleri ki, bu da diğer iki adil âlimin onların sözlerine karşı çıkmaması şartıyla olur. Hatta daha güçlü görüşe göre, bir kimsenin müçtehit ve a'lem oluşu, insanın güveni olan bir tek kişinin sözüyle de ispatlanır.
c) Müçtehit ve müçtehitler arasında en bilgili olanını tanıyabilecek güçte olan ve sözleri insana güven veren bir grup ilim ehlinin [=ulemanın] bir kimsenin müçtehit veya müçtehitler arasında en bilgili olduğunu tasdik etmesiyle.
sistani.org/16648
7 Soru: Müçtehidin fetvasını nasıl elde edebiliriz?
Cevap: Müçtehidin fetvasını elde etmenin dört yolu vardır:
1) Müçtehidin kendisinden işitmek.
2) Müçtehidin fetvasını nakleden iki adil kişiden işitmek.
3) Güvenilir bir kimseden işitmek.
4) Müçtehidin doğruluğuna güvenilen ilmihâl kitabında görmek.
sistani.org/16649
8 Soru: İnsan müçtehidin fetvasının değiştiğine dâir kesin bilgisi olmazsa ne yapması gerekir?
Cevap: İnsan müçtehidin fetvasının değiştiğine dâir kesin bilgisi olmazsa, ilmihâl kitabında yazılı olana göre amel edebilir; fetvasının değiştiğine ihtimal verse bile, araştırması gerekmez.
sistani.org/16650
9 Soru: İnsan, hükmünü bilmediği bir konuyla karşılaşırsa ne yapmalıdır?
Cevap: İnsan, hükmünü bilmediği bir konuyla karşılaşırsa, ihtiyat etmelidir. Ya da risalede geniş şekilde açıklandığı gibi amel etmelidir.
sistani.org/16651
Yeni bir soru göndermek için buraya tıklayınız
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français